22118982 1595039377228992 1470099982 n

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

songserm
e-lass
e-lass-km
dopabanner
logo amphoe
ginfo
govthai
thtambon
agri
ศูนย์บริการข้อมูลติอต่อราชการ

เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

พยากรณ์อากาศ

 

ผลสลากกินแบ่ง

linethai

เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ บ้านโกทา หมู่ที่ ๒ และบ้านโต้น หมู่ที่ ๘

เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ บ้านโกทา หมู่ที่ ๒ และบ้านโต้น หมู่ที่ ๘

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายคำพอง หารโกทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ มอบหมายผู้ช่วยช่างไฟฟ้า...

โครงมหาสารคามร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงมหาสารคามร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ นำโดย นายคำพอง หารโกทา...

 เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านนาหาด

เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านนาหาด

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายคำพอง หารโกทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ มอบหมายผู้ช่วยช่างไฟฟ้า...

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นายคำพอง หารโกทา...

กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารตำบลหน้าพระลาน

กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารตำบลหน้าพระลาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นายคำพอง หารโกทา...

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เคารพธงชาติ

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ นำโดย นายคำพอง หารโกทา...

การประชุมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

การประชุมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 อบต.พระธาตุ โดย นายอธิปัตย์  วัฒนวริทธิ์ธร ...

การปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า น้ำบาดาล และระบบประปา

การปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า น้ำบาดาล และระบบประปา

อบต.พระธาตุ โดย กองช่าง ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า น้ำบาดาล และระบบประปา ภายในหมู่บ้าน...

การประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63)

การประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63)

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 อบต.พระธาตุ นำโดย นายคำพอง  หารโกทา ...

กิจกรรม “การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

กิจกรรม “การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

กิจกรรม “การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามโครงการแผนปฏิบัติการ 90 วัน...

โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ

โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ

โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหาษัตริย์...

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน              &nb...

ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐานดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561

ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐานดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561

ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐานดีเด่นระดับจังหวัด ...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ...

ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๑

ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๑

ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (lpa) ประจำปี...

โครงการประชุมประชาคม

โครงการประชุมประชาคม

โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท...

เวทีประชาคมตำบล เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพตำบลพระธาตุ

เวทีประชาคมตำบล เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพตำบลพระธาตุ

เวทีประชาคมตำบล เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพตำบลพระธาตุ  

งานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์

งานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์

การจัดงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาค เนื่องในพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ...

งานวันปิยะมหาราช

งานวันปิยะมหาราช

     วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น....

การปลูกต้นดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

การปลูกต้นดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

การปลูกต้นดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐

โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ 2560  

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560    

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  

โครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสรติด 26 มิ.ย. 60

โครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสรติด 26 มิ.ย. 60

โครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสรติด 26 มิ.ย. 60  

โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ

โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ

โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ  

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2560

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2560

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2560    

โครงการอบรมการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจในนาข้าว

โครงการอบรมการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจในนาข้าว

22 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ โดยการนำของท่านนายกคำพอง หารโกทา...

โครงการลูกเสือชาวบ้านรวมพลังมวลชนอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ

โครงการลูกเสือชาวบ้านรวมพลังมวลชนอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 อบต.พระธาตุ ร่วมกับประชาชน...

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี 2561

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี 2561

ภาพกิจกรรม 57โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี 2561โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี...

ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์

ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  

แข่งขันกีฬา อปท.

แข่งขันกีฬา อปท.

ภาพแข่งขันกีฬาชาวท้องถิ่นในอำเภอนาดูน ทั้ง 9 อปท. จัมปาศรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2557...

 • เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ บ้านโกทา หมู่ที่ ๒ และบ้านโต้น หมู่ที่ ๘

  เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ บ้านโกทา หมู่ที่ ๒ และบ้านโต้น หมู่ที่ ๘

  วันจันทร์, 18 กรกฎาคม 2565 08:56
 • โครงมหาสารคามร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  โครงมหาสารคามร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...

  วันอังคาร, 12 กรกฎาคม 2565 08:48
 • เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านนาหาด

  เข้าซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ บ้านนาหาด

  วันศุกร์, 08 กรกฎาคม 2565 08:34
 • กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

  วันศุกร์, 24 มิถุนายน 2565 06:01
 • กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารตำบลหน้าพระลาน

  กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารตำบลหน้าพระลาน

  วันพฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2565 06:00
 • กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เคารพธงชาติ

  กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เคารพธงชาติ

  วันจันทร์, 06 มิถุนายน 2565 02:21
 • โครงการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในชุมชน และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

  โครงการปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในชุมชน และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ

  วันพฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2565 08:29
 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และแก้ไขสภาพแวดล้อม

  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และแก้ไขสภาพแวดล้อม

  วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565 08:36
 • ร่วมเดินทางแสดงความยินดีกับ นางมะลิวัลย์ บุตรงาม เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

  ร่วมเดินทางแสดงความยินดีกับ นางมะลิวัลย์ บุตรงาม...

  วันพฤหัสบดี, 05 พฤษภาคม 2565 03:47
 • กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เคารพธงชาติ

  กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เคารพธงชาติ

  วันพฤหัสบดี, 05 พฤษภาคม 2565 03:21
 • โครงการจัดงานประเพณีสรงกู่น้อย ประจำปี 2565

  โครงการจัดงานประเพณีสรงกู่น้อย ประจำปี 2565

  วันพฤหัสบดี, 05 พฤษภาคม 2565 02:46
 • กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน " เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "

  วันอังคาร, 03 พฤษภาคม 2565 09:28
 • พิธีรับมอบเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์พืช

  พิธีรับมอบเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์พืช

  วันอังคาร, 03 พฤษภาคม 2565 09:09
 • การประชุมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

  การประชุมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

  วันอังคาร, 16 พฤศจิกายน 2564 07:26
 • การปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า น้ำบาดาล และระบบประปา

  การปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า น้ำบาดาล และระบบประปา

  วันอังคาร, 29 มิถุนายน 2564 08:17
 • ประชาสัมพันธ์มาตรการการคัดกรอง COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธารมณ์

  ประชาสัมพันธ์มาตรการการคัดกรอง COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธารมณ์

  วันพุธ, 06 มกราคม 2564 04:50
 • การประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63)

  การประชาคมท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63)

  วันจันทร์, 07 ธันวาคม 2563 07:58
 • โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2563

  โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2563

  วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563 15:21
 • กิจกรรม “การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

  กิจกรรม “การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

  วันอังคาร, 26 พฤษภาคม 2563 06:45
 • สำรวจพื้นที่สาธารณะประโยชน์โคกดอนก่อ (บ้านหนองจิก)

  สำรวจพื้นที่สาธารณะประโยชน์โคกดอนก่อ (บ้านหนองจิก)

  วันอังคาร, 28 มกราคม 2563 15:40
 • โครงการสรงกู่น้อย ประจำปีงบฯ 2562

  โครงการสรงกู่น้อย ประจำปีงบฯ 2562

  วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562 04:26
 • โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

  วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562 04:17
 • โครงการวันผู้สูงอายุ/พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบฯ 2562

  โครงการวันผู้สูงอายุ/พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบฯ 2562

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 08:48
 • โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบฯ 2562

  โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบฯ 2562

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 08:40
 • โครงการกีฬาจัมปาศรีสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

  โครงการกีฬาจัมปาศรีสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 08:33
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2562

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 08:28
 • โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 08:23
 • โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2562

  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2562

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 08:12
 • การประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

  การประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำ/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

  วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 08:01
 • โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ

  โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ

  วันพฤหัสบดี, 26 กรกฎาคม 2561 03:07
 • โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 03:04
 • ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐานดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561

  ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐานดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 02:46
 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561

  วันจันทร์, 16 กรกฎาคม 2561 01:59
 • ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๑

  ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๑

  วันพุธ, 20 มิถุนายน 2561 03:48
 • โครงการประชุมประชาคม

  โครงการประชุมประชาคม

  วันพุธ, 23 พฤษภาคม 2561 08:38
 • เวทีประชาคมตำบล เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพตำบลพระธาตุ

  เวทีประชาคมตำบล เพื่อค้นหาปัญหาสุขภาพตำบลพระธาตุ

  วันอังคาร, 21 พฤศจิกายน 2560 08:18
 • งานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์

  งานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์

  วันศุกร์, 27 ตุลาคม 2560 05:24
 • งานวันปิยะมหาราช

  งานวันปิยะมหาราช

  วันพุธ, 25 ตุลาคม 2560 07:24
 • การปลูกต้นดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  การปลูกต้นดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

  วันพุธ, 13 กันยายน 2560 07:09
 • โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐

  โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  วันพุธ, 13 กันยายน 2560 07:04
 • โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

  โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

  วันอังคาร, 18 กรกฎาคม 2560 09:32
 • โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

  วันศุกร์, 14 กรกฎาคม 2560 05:00
 • โครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสรติด 26 มิ.ย. 60

  โครงการทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสรติด 26 มิ.ย. 60

  วันเสาร์, 08 กรกฎาคม 2560 09:59
 • โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ

  โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ

  วันเสาร์, 08 กรกฎาคม 2560 09:49
 • โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2560

  โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี 2560

  วันเสาร์, 08 กรกฎาคม 2560 09:41
 • โครงการอบรมการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจในนาข้าว

  โครงการอบรมการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจในนาข้าว

  วันพุธ, 23 กันยายน 2558 03:19
 • โครงการลูกเสือชาวบ้านรวมพลังมวลชนอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ

  โครงการลูกเสือชาวบ้านรวมพลังมวลชนอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ

  วันพุธ, 22 กรกฎาคม 2558 05:31
 • โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี 2561

  โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ปี 2561

  วันพุธ, 26 พฤศจิกายน 2557 07:06
 • ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์

  ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์

  วันจันทร์, 04 สิงหาคม 2557 05:27
 • แข่งขันกีฬา อปท.

  แข่งขันกีฬา อปท.

  วันพฤหัสบดี, 24 กรกฎาคม 2557 04:11

001

รายงานผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ... Read More...
IMAGE ประกาศเลือกตั้งท้องถิ่น
วันพุธ, 06 ตุลาคม 2564
         อบต.พระธาตุ... Read More...

001

 

003

dlaหนังสือกรมส่งเสริมฯ
 

004

ผู้บริหาร

 

นายก2

นายคำพอง  หารโกทา

นายก อบต.พระธาตุ

 

รองนายก2

นายสันติชัย  วรยศ

รองนายก อบต.พระธาตุ

 

รองนายก1

 นางสาวิตรี  แป่มจำนัก

รองนายก อบต.พระธาตุ

 

เลขานการนายก

นายชวนกิตต์  ประโยชริด

เลขานุการนายก อบต.พระธาตุ

ปฎิทิน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด - 100%
มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 29 ส.ค. 2016 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

651468
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
2961
941
3902
645379
4871
11652
651468
Your IP: 3.238.111.130
Server Time: 2023-06-05 13:51:54