22118982 1595039377228992 1470099982 n

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

songserm
e-lass
e-lass-km
dopabanner
logo amphoe
ginfo
govthai
thtambon
agri
ศูนย์บริการข้อมูลติอต่อราชการ

เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

พยากรณ์อากาศ

 

ผลสลากกินแบ่ง

linethai

สภาพทั่วไป

ภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

แผนท ต.พระธาต2

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๓๙ บ้านโกทา หมู่ที่ ๒ ถนน นิวซีแลนด์ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากอำเภอนาดูน ประมาณ ๓ กิโลเมตร

        อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ            มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน

ทิศตะวันออก    มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ทิศใต้                 มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน

ทิศตะวันตก       มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง อำเภอนาดูน

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ มีเนื้อที่ประมาณ  ๑๒,๗๗๓.๑๒๕ไร่

ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เป็นที่ราบและที่ราบสูง

ไม่มีภูเขาและแม่น้ำไหลผ่าน

จำนวนหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน

ซึ่งตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทุกหมู่บ้าน ดังนี้

หมูที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้นำ

ตำแหน่ง

หมู่ที่ ๑

บ้านโพธิ์ทอง

นายเสน่ห์  ลาเต

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๒

บ้านโกทา

นายไวพจน์     สิมสีดา

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๓

บ้านนาหาด

นายบุญเลิง ป้อมยาหยับ

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๔

บ้านดงน้อย

นายสุรพงษ์  เผิ่งจันดา

กำนันตำบลพระธาตุ

หมู่ที่ ๕

บ้านดงน้อย

นายบุญจันทร์ พิลาพันธ์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๖

บ้านปอพาน

นายมีชัย       สิงมาดา

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๗

บ้านหนองจิก

นายสุริยา     หนอสีหา

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ ๘

บ้านโต้น

นายอ่อนตา   เพชรสีสุข

ผู้ใหญ่บ้าน

๑.๖ จำนวนประชากร

มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๔๔ คน/ ตร. กม.

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร (คน)

จำนวนครัวเรือน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

บ้านโพธิ์ทอง

๙๙

๘๘

๑๘๗

๗๓

 

บ้านโกทา

๓๐๙

๒๙๓

๖๐๒

๑๕๘

 

บ้านนาหาด

๒๙๔

๒๙๐

๕๘๔

๑๖๓

 

บ้านดงน้อย

๑๔๓

๑๘๔

๓๒๗

๘๘

 

บ้านดงน้อย

๘๐

๗๕

๑๕๕

๔๖

 

บ้านปอพาน

๑๐๖

๑๑๒

๒๑๗

๕๖

 

บ้านหนองจิก

๓๓๒

๓๐๖

๖๓๘

๑๓๙

 

บ้านโต้น

๙๗

๑๑๕

๒๑๒

๕๔

 

รวม

,๔๖๐

,๔๖๓

,๙๒๓

๗๗๗

 

มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๔๔ คน/ ตร. กม.

ข้อมูล :  ณ เดือน กันยายน   ๒๕๖๐

ผู้บริหาร

 

นายก2

นายคำพอง  หารโกทา

นายก อบต.พระธาตุ

 

รองนายก2

นายสันติชัย  วรยศ

รองนายก อบต.พระธาตุ

 

รองนายก1

 นางสาวิตรี  แป่มจำนัก

รองนายก อบต.พระธาตุ

 

เลขานการนายก

นายชวนกิตต์  ประโยชริด

เลขานุการนายก อบต.พระธาตุ

ปฎิทิน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด - 100%
มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 29 ส.ค. 2016 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

651472
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
2965
941
3906
645379
4875
11652
651472
Your IP: 3.238.111.130
Server Time: 2023-06-05 13:56:24