22118982 1595039377228992 1470099982 n

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

songserm
e-lass
e-lass-km
dopabanner
logo amphoe
ginfo
govthai
thtambon
agri
ศูนย์บริการข้อมูลติอต่อราชการ

เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

พยากรณ์อากาศ

 

ผลสลากกินแบ่ง

linethai

สำนักปลัด

บุคลากรในสังกัด

 

หน.สป

นางสาวรัติพรรณ   แสนบุดดา

นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น

หัวหน้าสำนักปลัด

ต

 

นายกฤษฎา  ใจหาญ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

งน2.png

นายศิลปิน  ทอดแสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปองกน

จ.อ.ขวัญชัย  ชาวสน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 

ธรการ

นางสาวศิริวรรณ  กาบทุม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

ผช.ธรการ

นางสาวศัลธมล  อินทร์พิมพ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนกงานขบรถ

นายสุภัทร  ชุ่มเย็น

พนักงานขับรถ

ภารโรง

นายชัยบัญชา  สุบุญมี

ภารโรง

 

มีหน้าที่ ดังนี้

๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป

- งานสารบรรณ

- งานบริหารงานบุคคล

- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล

- งานตรวจสอบภายใน

๒ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

- งานนโบายและแผน

- งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์

- งานงบประมาณ

๓ ฝ่ายกฎหมายและคดี

- งานกฎหมายและคดี

- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

- งานข้อบัญญัติและระเบียบ

๔ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานอำนวยการ

- งานป้องกัน

- งานฟื้นฟู

๕ งานกิจการสภา  อบต.

- งานระเบียบข้อบังคับการประชุม

- งานการประชุม

- งานอำนวยการและประสานงาน

ผู้บริหาร

 

นายก2

นายคำพอง  หารโกทา

นายก อบต.พระธาตุ

 

รองนายก2

นายสันติชัย  วรยศ

รองนายก อบต.พระธาตุ

 

รองนายก1

 นางสาวิตรี  แป่มจำนัก

รองนายก อบต.พระธาตุ

 

เลขานการนายก

นายชวนกิตต์  ประโยชริด

เลขานุการนายก อบต.พระธาตุ

ปฎิทิน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด - 100%
มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 29 ส.ค. 2016 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

561319
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
151
519
670
556223
15068
16758
561319
Your IP: 3.239.75.52
Server Time: 2022-11-28 09:31:40