22118982 1595039377228992 1470099982 n

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

songserm
e-lass
e-lass-km
dopabanner
logo amphoe
ginfo
govthai
thtambon
agri
ศูนย์บริการข้อมูลติอต่อราชการ

เข้าสู่ระบบ

ค้นหา

พยากรณ์อากาศ

 

ผลสลากกินแบ่ง

linethai

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้าน

อบต.พระธาตุ ไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ในการติดต่อราชการ ดังนี้

ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

ยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ

ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

ชำระภาษีป้าย

ขออนุญาตโฆษณาด้วยการปิดทิ้งโปรยประกาศในที่สาธารณะ

ขอชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ขอชำระภาษีบำรุงท้องที่

จดทะเบียนพาณิชย์(จัดตั้งใหม่)

จดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)

จดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)

ขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง

ขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์

ขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์

คู่มือประชาชนในการติดต่อราชการ

การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-และขนสิ่งปฏิกูล

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-และขนสิ่งปฏิกูล

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์

การขออนุญาตฆ่าสัตว์-ในโรงฆ่าสัตว์

การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง

การโฆษณาด้วยการปิด-ทิ้ง-หรือโปรยแผ่นประกาศ-หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

การรับชำระภาษีป้าย

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้บริหาร

 

นายก2

นายคำพอง  หารโกทา

นายก อบต.พระธาตุ

 

รองนายก2

นายสันติชัย  วรยศ

รองนายก อบต.พระธาตุ

 

เลขานการนายก

นายชวนกิตต์  ประโยชริด

เลขานุการนายก อบต.พระธาตุ

ปฎิทิน

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด - 100%
มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%
น้อยมาก - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 29 ส.ค. 2016 - 00:00

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

461977
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทุกวัน
100
296
1607
458417
13524
18378
461977
Your IP: 3.235.228.219
Server Time: 2022-06-29 07:00:33